8. mars

Markering av den internasjonale kvinnedagen

Vi markerer den internasjonale kvinnedagen i Trondheim med arrangement i sentrum, folketog, og festmøte. Følg 8. mars Trondheim i sosiale medier for program.

 Facebook: 8. mars Trondheim
 Instagram: @8marsTrondheim

Glimt fra markeringen i 2017.

Om 8. marskomitéen i Trondheim

8. marskomitéen i Trondheim er et samarbeid mellom en rekke forskjellige organisasjoner og enkeltpersoner. Vi har lange tradisjoner for å markere den internasjonale kvinnedagen med folketog gjennom byens gater. I komiteen deltar folk fra kvinnebevegelsen, fagforeninger, politiske partier, interesseorganisasjoner, NTNU, og uavhengige enkeltpersoner.

Komiteen danner i fellesskap en politisk plattform på grunnlag av utvalgte paroler, som lages og bæres i folketoget 8. mars.

 Bilder fra markeringen i 2019
 Bilder fra markeringen i 2018
 Bilder fra markeringen i 2017
 Bilder fra markeringen i 2016

8. mars andre steder

Flere andre norske byer markerer kvinnedagen, og har egne komiteer eller initiativer for 8. mars. Her er Facebooksider for noen av dem: